Institute of Information Theory and Automation

general

Sociální systémy a jejich simulace

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Předmět se věnuje problematice modelování sociálních systémů. To zahrnuje stochastické metody a metody statistické fyziky pro popis a analytické řešení systému se sociální interakcí, implementaci vybraných modelů v simulacích a porovnání výsledků počítačových simulací s empiricky získanými.

Pravděpodobnost

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní
Pravděpodobnost. Náhodný jev a náhodná veličina. Charakteristiky náhodných veličin. Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti. Vybraná diskrétní a spojitá rozdělení náhodné veličiny. Náhodný vektor. Funkce náhodné veličiny a její popis.

Statistika

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Stochastické systémy

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Stochastický model (spojitý, diskrétní, stavový, logistický). Odhad parametrů modelu - problém reprodukovatelnosti apriorní hustoty parametrů. Předpověď - jedno a více kroková, se známými a neznámými parametry modelu. Stavový model, odhad stavu pomocí Kalmanova filtru. Logistická regrese, numerická maximalizace log-likelihoodu. Dynamické programování pro optimalizaci dynamických úloh.

.

Oddělení: 
E
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský

Best publications of 2014

Nejlepší publikace 2014
Director of ǓTIA passed diplomas for winners of competition for the best publication in 2014. Awarded are (from the left): Jiří Grim, Milan Studený, Petr Augusta, Petra Augustová, Michal Červinka, Petr Pecha, Filip Šroubek and Jan M. Swart. Congratulations!
Author of photography: Stanislav Saic

Source-Term Determination of Radionuclide Releases by Inverse Atmospheric Dispersion Modelling (STRADI)

Project leader: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): 7F14287
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2014 - 2017
More info: here

Bayesian soft sensor: a tool for on-line estimation of the key process variable in cold rolling mills

One of the key objectives of any rolling mill control system is to keep the thickness of the processed material within the prescribed tolerance band, which can be as low as +-10 micrometers for thin strips. Failure to comply with the tolerances results in losses which, according to experts estimate, might go up to 10% of the profit for poorly equipped rolling mills. Unfortunately, no practical direct measurement of the gauge within the rolling gap is possible. Strip thickness can be measured 50--100cm after the rolling gap with a high transport delay (20--120 samples).

News

WUPES'15 - 19.06.2015
Monínec

A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) has been held in the Czech Republic every third year since 1988. Proceedings from several previous workshops can be found on their websites ( WUPES'12, WUPES'09, and WUPES'06). Like the previous meetings the forthcoming Workshop will foster creative intellectual activities and the exchange of ideas in an informal atmosphere.

177
Spring School on Variational Analysis 2015 - 19.04.2015
Paseky

Following a longstanding tradition, the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague and the Instutite of Information Theory and Automation of the Czech Academy of Sciences will organize the 43rd Spring School on Analysis.

The School will be held at Paseky nad Jizerou, in a chalet in the Krkonose Mountains, April 19 -25, 2015.

177
Winter school of MTR, 2015 - 27.01.2015
Mariánská - zimní pohled

The Winter School of Department of Decision-Making Theory is a popular meeting point of students and researchers from the department and other colaborating researchers from several Czech institutions as well as guests from abroad. It is held in the UTIA's chalet. The program of the 2015 edition of the MTR Winter School will consist mainly of tutorial talks given by participants.

27.1. - 1.2. 2015, Krušné hory, Mariánská.

177
International Workshop Marianska II - 21.01.2015
Chata marianská - letecký pohled
The workshop is organized in an informal environment of Marianska chalet, owned by the institute. The workshop will be focused on different topics of variational analysis and it is organized by the group of doc. Outrata from MTR department.
177
Winter school of MTR, 2014 - 14.02.2014
Mariánská - zimní pohled

Workshop Variational Analysis and Optimization organized by Department of Decision-Making Theory is a meeting of students and researchers from the department and other collaborating researchers from several Czech institutions. It is held in UTIA's chalet. The scientific program of the first edition of the Workshop will consist of talks given by participants and subsequent discussions on various topics of variational analysis and optimization in finite and infite dimensions.

14.2. - 18.2.2014, osada Mariánská

1
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation