Institute of Information Theory and Automation

general

Zeman

Jméno: 
Pavel
Oddělení: 
P
Pozice anglicky: 
head of department
Pozice česky: 
vedoucí oddělení
Kontakty
Místnost: 
12
Telefon: 
608678080
Linka: 
2409
Mail: 
namez
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Centre of Applied Research DAR (Data-Algorithms-Decision Making)

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Department:
Supported by (ID): 1M0572
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2005 - 2011

Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění, zda v obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy

Project leader: Ing. Stanislav Saic, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MV-25305- /OBV-2010
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2010 - 2012

Model-based fault detection and isolation for industrial processes

Project leader: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Department: AS
Supported by (ID): MŠMT ME 245
Duration: 1998 - 2000
More info: here

Advanced techniques of Bayesian decision making in complex systems

Project leader: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Department: AS
Supported by (ID): AV ČR - CNR Itálie
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2004 - 2009

Modelling, control and diagnostics of nonlinear systems

Project leader: Ing. Josef Böhm, CSc.
Department: AS
Supported by (ID): Maďarská AV - MTA - SZTAKY - ÚTIA
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2004 - 2006

Methods for modelling, estimation and control of yeast process

Project leader: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): Bulgarian Academy of Sciences - ÚTIA
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2002 - 2005

System identification based on Gaussian-process models for traffic control applications

Project leader: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): MEB091015
Duration: 2010 - 2011
More info: here

Kafka

Jméno: 
Vladimír
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Odborný pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
microprocesor circuit design
Odborné zájmy (česky): 
návrh mikroprocesorových obvodů
Kontakty
Místnost: 
469
Linka: 
2583
Fax: 
284683031
Mail: 
kafka
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation