Institute of Information Theory and Automation

general

Model-based fault detection and isolation for industrial processes

Project leader: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Department: AS
Supported by (ID): MŠMT ME 245
Duration: 1998 - 2000
More info: here

Advanced techniques of Bayesian decision making in complex systems

Project leader: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Department: AS
Supported by (ID): AV ČR - CNR Itálie
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2004 - 2009

Modelling, control and diagnostics of nonlinear systems

Project leader: Ing. Josef Böhm, CSc.
Department: AS
Supported by (ID): Maďarská AV - MTA - SZTAKY - ÚTIA
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2004 - 2006

Methods for modelling, estimation and control of yeast process

Project leader: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): Bulgarian Academy of Sciences - ÚTIA
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2002 - 2005

System identification based on Gaussian-process models for traffic control applications

Project leader: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): MEB091015
Duration: 2010 - 2011
More info: here

Kafka

Jméno: 
Vladimír
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
FNSPE CTU, design of silicon radiation detectors
Pozice česky: 
FJFI ČVUT, návrh křemíkových detektorů radiace
Odborné zájmy (anglicky): 
microprocesor circuit design
Odborné zájmy (česky): 
návrh mikroprocesorových obvodů
Kontakty
Místnost: 
469
Linka: 
2583
Fax: 
284683031
Mail: 
vladimir.kafka
Doména mailu: 
fjfi.cvut.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Dny otevřených dveří v rámci 9. týdne vědy a techniky

Dny otevřených dveří v rámci  9. týdne vědy a techniky

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 5. - 6. listopadu, 10.00 - 15.00 h
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

Podrobný program celého týdne vědy a techniky je k dispozici zde.

5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making 2009.

Hotel Angeo Plzeň
The program of the Workshop will present selected results of theoretical and applied research in the fields connected with the development of models of uncertain knowledge and their applications to computer aided decision making. Global aim is to contribute to development of a theoretical, algorithmic and software background for solution of real life problems in complex situations based on different sources of knowledge and data.

Důležitá telefonní čísla

Název   Linka Místnost Telefon
Vrátnice - ohlašovna požáru   2571

21

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation