Institute of Information Theory and Automation

You are here

MTR

Ing. Iva Krejčová

This person is no longer active at UTIA.
Position: 
Ph.D student
Publications ÚTIA: 
list
2018-11-27 14:12

Ing. Lucie Váchová, Ph.D.

Position: 
Ph.D student
Publications ÚTIA: 
list
2018-11-27 14:09

Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI

Faculty: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ano
Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů. Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti. Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti). Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech. Příklady aplikací.
2015-10-05 11:42

Introduction to Algebraic Logic

Course type: 
bakalářský
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Abstract:

2018-11-26 15:17

Software pro vědecko-technické výpočty

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano

Cílem předmětu je seznámit studenty se širší škálou software pro vědecko-technické a numerické výpočty, zpracování a vizualizaci dat. Bude se jednat především o volně šiřitelné alternativy programů např. ke komerčním programům typu Matlab a COMSOL Multiphysics, tedy kódům používaným k řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic v různých oblastech fyziky a techniky a dále např. alternativy k programu IDL pro vizualizaci a zpracování vědeckých dat.

2018-12-11 09:35

Matematické problémy nematematiků

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
oba
Current: 
Ne
Dobrovolný seminář, na kterém budou přednášet lidé mimo Matfyz matematické problémy, které potkali ve svém životě. Naším největším přáním je aktivní zapojení studentů. Máme připraveny zajímavé problémy z různých oblastí, od statistiky po stavitelství, které standardně nemají jednoznačné či nejlepší řešení.
2017-11-09 09:09

Ing. Issam Salman

Position: 
Ph.D. student
Kontakty
Room: 
Phone: 
266052421
Mail: 
Research interests: 
Machine Learning, Data Mining, Artificial Intelligence
Publications ÚTIA: 
list
Podrobnosti o doktorském studiu
Type of study: 
prezenční
Name of Work: 
Machine learning methods for medical data analysis
Name of Work (CS): 
Metody strojového učení pro analýzu zdravotnických dat
Load: 
0%
Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Thema of Study (CS): 
matematické inženýrství/softwarové inženýrství
Beginning of Study: 
2015-10-01
2018-05-30 10:29

Ing. Martin Plajner

Position: 
PhD student
Kontakty
Room: 
Phone: 
266052370
Mail: 
Research interests: 
Computerized Adaptive Testing, Bayesian Networks
Publications ÚTIA: 
list
Podrobnosti o doktorském studiu
Type of study: 
prezenční
Name of Work: 
Computerized Adaptive Testing by Use of Bayesian Networks
Name of Work (CS): 
Adaptivní testování znalostí pomocí bayesovských sítí
Load: 
50%
Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Beginning of Study: 
2014-09-01
2018-09-25 14:27

Modeling vague quantifiers in mathematical fuzzy logic

Start: 
2015
End: 
2017
Identification Code: 
1897-N25
Project Type (EU): 
other
Project Focus: 
teoretický
Publications ÚTIA: 
list
2017-05-16 15:42

Termodynamika a mechanika kontinua pevné fáze (FSv CVUT)

Faculty: 
Fakulta stavební ČVUT
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano
V˙předmětu budeme studovat modely používané v˙mechanice kontinua pevné fáze.
2015-01-13 13:18

Pages

Subscribe to RSS - MTR