Institute of Information Theory and Automation

MTR

Plajner

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
MTR
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
computerized adaptive testing, bayesian networks
Odborné zájmy (česky): 
adaptivní testování znalostí, bayesovské sítě, markovské modely
Kontakty
Místnost: 
372
Linka: 
2370
Mail: 
plajner
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Computerized Adaptive Testing by Use of Bayesian Networks
Téma práce (česky): 
Adaptivní testování znalostí pomocí bayesovských sítí
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.09.2014
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Modeling vague quantifiers in mathematical fuzzy logic

Project leader: Carles Noguera, Ph.D.
Department: MTR
Supported by (ID): 1897-N25
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2015 - 2017

Termodynamika a mechanika kontinua pevné fáze (FSv CVUT)

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Fakulta stavební ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
V˙předmětu budeme studovat modely používané v˙mechanice kontinua pevné fáze.

Experimentally justified multiscale modelling of shape memory alloys

Project leader: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Department: MTR
Supported by (ID): GA14-15264S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2014 - 2016
More info: here

Plajner

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
MTR
Martin Plajner
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
computerized adaptive testing, bayesian networks
Odborné zájmy (česky): 
adaptivní testování znalostí, bayesovské sítě, markovské modely
Kontakty
Místnost: 
372
Linka: 
2370
Mail: 
martin.plajner
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Computerized Adaptive Testing by Use of Bayesian Networks
Téma práce (česky): 
Adaptivní testování znalostí pomocí bayesovských sítí
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.09.2014
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Numerická matematika 2

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UMB/575?lang=cs
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní

Numerická matematika 1

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UMB/574?lang=cs
Semestr: 
letní

Calculus I

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UMB/564I?lang=cs
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní

Diskrétní matematika

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UMB/750?lang=cs
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní

Logika a sémantika

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=100157;zpet=../pracoviste/predmety.pl?id=15,quick=1,lang=cz;quick=1;lang=cz
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
oba
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation