Institute of Information Theory and Automation

You are here

MTR

Numerická matematika 2

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Course type: 
bakalářský
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Obsah přednášek: seznámení se s dalšími metodami numerické matematiky, jejich vlastnostmi a implementacemi:

2018-12-11 09:34

Numerická matematika 1

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Course type: 
bakalářský
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Obsah přednášek: seznámení se základními metodami numerické matematiky, jejich vlastnostmi a implementacemi:

2018-12-11 09:33

Calculus I

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Course type: 
bakalářský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano

Content of lectures:

2018-12-11 09:30

Diskrétní matematika

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Course type: 
bakalářský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano

Obsah přednášky: Číselné obory, dělitelnost v oboru celých čísel. Kombinatorika: množiny, funkce, permutace a faktoriál; kombinační čísla a Pascalův trojúhelník, binomická věta; princip inkluze a exkluze a jeho aplikace. Grafy: definice a reprezentace grafů, skore grafu; souvislost grafů, stromy a kostry grafů; rovinné grafy a jejich základní vlastnosti. Obsah cvičení: Praktická aplikace látky přednášky na matematické úlohy.

2018-12-11 09:31

Logika a sémantika

Faculty: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Course type: 
magisterský
Semester: 
oba
Current: 
Ano
2015-01-13 10:33

WUPES'15

A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) has been held in the Czech Republic every third year since 1988. Proceedings from several previous workshops can be found on their websites ( WUPES'12, WUPES'09, and WUPES'06). Like the previous meetings the forthcoming Workshop will foster creative intellectual activities and the exchange of ideas in an informal atmosphere.

2018-05-02 13:37

International Workshop Marianska II

The workshop is organized in an informal environment of Marianska chalet, owned by the institute. The workshop will be focused on different topics of variational analysis and it is organized by the group of doc. Outrata from MTR department.
2018-05-02 13:37

Pages

Subscribe to RSS - MTR