Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

02.11.2021 - 11:01

Detaily

07.10.2021
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of...
Stanislav Astapovich
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Mgr. Nino Buliskeria
PhDr. František Čech Ph.D.
Mgr. Jaroslav Dufek
Mgr. Luboš Hanus
Mgr. Marek Hauzr
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Pavel Irinkov
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Jan Korbel
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Ing. Barbora Máková
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Jaroslav Pavlíček MA
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Mgr. Jan Žáček Ph.D.
Období: 2020 - 2021
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR.
Období: 2020 - 2022
The pre-2008 consensus on what is the most appropriate economic policy melted away. Since then, economists and policymakers have faced new challenges like the zero lower bound, the non-neutrality of financial regulation for the long-term economic performance, and increased uncertainty.
Období: 2020 - 2022
This project focuses on the construction of complex networks of financial markets’ linkages around the world. First, several measures of associations will be considered, describing different aspects of market relationships. Second, suitable subgraphs will be identified, in order to create a suitable network representation capturing main dependencies between markets.
Období: 2020 - 2022
The project addresses the disconnection issue of the current financial and economic agent-based research. A complex agent-based economic model with an integrated financial sector will be suggested and a focus will be devoted to its econometric estimation. This interconnection will allow an overall study of the economic system under realistic assumptions about the behavior of economic agents.
Období: 2020 - 2022
The project focuses on analysis of specific aspects of cryptoassets (cryptocurrencies), specifically on three main branches of research. First, we study the cryptoassets pricing mechanisms, mainly with respect to their fundamental factors such as number of users, number of transactions, traded volume, and others.
Období: 2019 - 2023
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data.
Shahriyar Aliyev MSc.
Stanislav Astapovich
Periklis Brakatsoulas MSc.
Mgr. Václav Brož
Mgr. Nino Buliskeria
Laure DeBatz MA
Mgr. Jaroslav Dufek
Mgr. Emma Haas
Mgr. Luboš Hanus
Mgr. Marek Hauzr
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Pavel Irinkov
Mgr. Lukáš Janásek
Mgr. Lucie Kraicová
Mgr. Ing. Adam Kučera
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Ing. Barbora Máková
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Jaroslav Pavlíček MA
Mgr. Lukáš Petrásek
Mgr. Ing. Tomáš Šestořád

Stránky

Statistic of Machine Learning , 07.10.2021
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Konference Covid v modelech , 13.11.2020
Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od...
Statistics of Machine Learning , 30.09.2019
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Ekonometrický den 2010 , 11.11.2010
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...