Přejít k hlavnímu obsahu
top

Ing. Miroslav Kárný, DrSc.

Pozice
Zástupce vedoucího oddělení AS
Mail
Místnost
Telefon
266052274
Odborné zájmy
adaptivní systémy, rozhodování za neurčitosti, bayesovská identifikace, slučování apriorní informace, rozhodování s více účastníky
Publikace ÚTIA

Výzkumné zaměření: Pokrývá koncepční, teoretické a algoritmické aspekty adaptivních systémů. Bayesovské dynamické rozhodování a jeho rozšíření, plně pravděpodobnostní návrh (PPN) rozhodovacích strategií tvoří teoretický základ jeho výzkumu. Dovedení bayesovského dynamického rozhodování do stavu, který umožní jeho obecné široké využití je dlouhodobým jednotícím cílem, občas schovaným za jednotlivými činnostmi. Projekty: Řešitel cca 20 projektů; Publikace: 1 monografie, 6 editovaných knih, cca 400 prací (z toho zhruba 100 časopiseckých) seznam od  r. 1989Vzdělání: Ing. FJFI ČVUT 1973; CSc. ÚTIA 1978; DrSc. ÚTIA, 1990; Zaměstnání: ÚTIA od 1973; Výuka: Pravděpodobnostní dynamické rozhodování (1992-, FJFI ČVUT); 14 obhájených PhD studentů; nyní na MFF UK 1; vedení mnoha studentů bakalářského a magisterského studia. Ceny: 2011 Frank Wilcoxon Prize; 2011 Outstanding Statistical Application Award of American Statistical Association; 2003, 2003 Cena ministryně MŠMT (za teorii vyvinutou v IST Projektu ProDaCTool 12058); 1992 Cena AVČR (člen týmu oceněného ya teorii nelineárního odhadování); 1981 Cena ČSAV (partner Dr. V. Peterky za teorii bayesovského odhadování); Jiné: Přidružený editor časopisu KES; člen edičních rad v International Journal of Computational Intelligence Studies, česká mutace Control Engineering, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Springer Series on Advanced Intelligence, (spolu)organizátor mnoha mezinárodních workshopů, viz http://www.utia.cz/AS/education/workshops, a Decision making with multiple imperfect decision makers - při 24th, 25th NIPS Conference, Whistler, Kanada 2010, Sierra Nevada Spain 2011, ECML/PKDD, Praha, 2013, 30th NIPS Conference, Barcelona, Španělsko 2016.

Napsal uživatel admin dne
-
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů
informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně…
-
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky…
-
Dynamické rozhodování promítá znalost na rozhodovací strategii, která zajišťuje dosažení cílů rozhodování. Za velmi obecných podmínek by mělo být užito bayesovské rozhodování minimalizující…
-
Získávání znalostí z rozsáhlých datových souborů nevyhnutelně zužuje informační původní informační obsah. Výsledky získávání vždy slouží následujícímu, často dynamickému, rozhodování. Jeho kvalita…
-
Cíl 1. Rozvoj teorie implementovatelného, bayesovského, adaptivního a distribuovaného rozhodování s mnoha účastníky a mnoha cíly. To vyústí v plně pravděpodobnostní návrh adaptivních strategií…
-
Druhotný lymfedém paží je často komplikací po terapii rakoviny prsu. Může být úspěšně léčen jen je-li diagnostikován ve svém počáteční stádiu. Použití dobře rozvinutého lymfoscintigrafického…
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Ing. Tereza Siváková
Ing. Josef Andrýsek Ph.D.
Doc. Ing. Luděk Berec Dr.
Ing. Pavel Ettler Ph.D.
Ing. Hong Gao Ph.D.
Ing. Petr Gebouský Ph.D.
Doc. Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Li He Ph.D.
Ing. Nathalia Khailova Ph.D.
Ing. Jan Kracík Ph.D.
Ing. Jan Schier Ph.D.
RNDr. Vladimíra Sečkárová Ph.D.
Mgr. Jan Šindelář Ph.D.
Prof. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ludvík Tesař Ph.D.