Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
266052511
Telefon: 
266052358
Odborné zájmy: 
rekurzivní Bayesovské algoritmy v analýze dat
Publikace ÚTIA: 
14.12.2021 - 12:20

Podrobnosti

Období: 2015 - 2017
Navrhovaný projekt se zabývá problematikou shlukování a klasifikace z hlediska bayesovské metodologie s využitím teorie rekurzivního odhadu modelu směsi distribucí.
Období: 2006 - 2008
The proposed project deals with urban traffic feedback control systems. The general objective of the project is the enrichment of the complete design line of LQG controllers so that it will cover steps related to state estimation, ideally with mixed-type (continuous and discrete) states.

Aktuální

Absolventi

Tetiana Reznychenko
Ing. Raissa Likhonina Ph.D.
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT