Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Double Precision Floating Point Exp and Log Functions

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
Celoxica Limited - ÚTIA
Zahájení: 
01.01.2006
Ukončení: 
01.01.2006
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
26.03.2012 - 14:44