Ústav teorie informace a automatizace

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu:: 131003527/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0001 3100 3527
BIC: CEKOCZP

Bankovní pobočka:
ČSOB Praha - Ke Stírce,
Ke Stírce 50
182 00 Praha 8
Česká republika

Jiný bankovní účet:
Platby na jiný bankovní účet provádějte pouze pokud jste k tomu vyzváni odpovědnou osobou.

Odpovědnost za obsah: VU
Poslední změny: 20.01.2009
Ustav teorie informace a automatizace