Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Research Report

Asymptotic Analysis of Bias of FastICA-based Algorithms in Presence of Additive Noise

Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr

: ÚTIA AV ČR, (Praha 2007)

: Research Report 2181

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, GP102/07/P384, GA ČR

: Independent Component Analysis

(eng): The idea that common blind techniques based on Independent Component Analysis (ICA) behave in noisy environment like a biased MMSE separator (sometimes called Maximum Ratio Combiner (MRC)) was introduced in our recent work [3]. In this paper, we put this in more precise terms by doing an analysis of the bias of approaches that are based on known ICA algorithm FastICA. We show that the one-unit approach is the best MMSE estimator in terms of the bias.

(cze): Myšlenka, že se většina metod pro slepou separaci signálu používajících analýzu nezávislých komponent chová jako vychýlený MMSE estimátor byla použita v naší nedávné práci [3]. Zde tuto myšlenku konkrétizujeme tím, že analyzujeme odchylku algoritmů, které jsou odvozené ze známého algoritmu FastICA. Je prokázáno, že varianta one-unit je z hlediska vychýlení nejlepší MMSE estimátor.

: 09J

: BD