Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Journal Article

Speed and accuracy enhancement of linear ICA techniques using rational nonlinear functions

Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.

: Lecture Notes in Computer Science vol.2007, 4666 (2007), p. 285-292

: Independent Component Analysis and Signal Separation, (Londyn, GB, 09.09.2007-12.09.2007)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, GP102/07/P384, GA ČR

: blind source separation, independent component analysis

(eng): Many linear ICA techniques are based on minimizing a nonlinear contrast function and many of them use a hyperbolic tangent (tanh) as their built-in nonlinearity. In this paper we propose two rational functions to replace the tanh and other popular functions that are tailored for separating supergaussian (long-tailed) sources. The advantage of the rational function is two-fold. First, the rational function requires a significantly lower computational complexity than tanh, e.g. nine times lower. As a result, algorithms using the rational functions are typically twice faster than algorithms with tanh. Second, it can be shown that a suitable selection of the rational function allows to achieve a better performance of the separation in certain scenarios. This improvement might be systematic, if the rational nonlinearities are selected adaptively to data.

(cze): Mnoho algoritmů pro analýzu nezávislých komponent které jsou založené na minimalizaci nelineárnikontrastní funkce používají hyperbolickou tangentu (tanh) jako svojí vestavěnou nelinearitu. V článku je navrženo nahrazení tanh dvěmi racionálními funkcemi a další racionální funkce jsou navrženy pro separaci supergaussovskych zdrojů, tj. zdrojů jejichž pdf ma těžké chvosty. Výhodou racionálních funkcí je snižení výpočetní složitosti a případně též zlepšení kvality separace, pokud jsou nelinearity vybrány adaptivně ke zpracovávaným datům.

: BB