Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Integration of data assimilation subsystem into environmental model of harmful substances propagation

Pecha Petr, Hofman Radek

: International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling /11./, p. 111-115 , Eds: Carruthers D.J.

: International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Moselling /11./, (Cambridge, GB, 02.07.2007-05.07.2007)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA102/07/1596, GA ČR, 1ET100750404, GA AV ČR

: assimilation, model, measurements

: http://as.utia.cz/publications/2007/PecHof_07.pdf

(eng): The paper describes present state of implementation of assimilation subsystem within software system HARP designed as decision support tool for fast assessment of radiological consequences of accidental releases of radionuclides into living environment. The product is presented here from viewpoint of its architecture and possibility of its utilization such an educational tool for training purposes in radiation protection field and for decision support staff. A review of assimilation methods implemented in the subsystem is presented here.

(cze): Je popisována implementace asimilačního subsystému programového produktu HARP navrhovaného jako jeden z nástrojů pro podporu krizového rozhodování umožňujícího rychlý odhad radiologických důsledků havarijních úniků radionuklidů do životního prostředí. Produkt je presentován z hlediska jeho architektury a možností pro výuku a školení v oblasti radiační ochrany.

: DI