Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Assimilation techniques in consequence assessment of accidental radioactivity releases - the way for increase of reliability of predictions

Pecha Petr, Hofman Radek, Kuča P.

: Proceedings of ECORAD-2008, p. 138-141 , Eds: Strand Per

: Int. Conf. on Radioecology & Environmental Radioactivity, (Bergen, NO, 15.06.2008-20.06.2008)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA102/07/1596, GA ČR

: Assimilation, Predictions, Measurements, Early-warning

(eng): Program system HARP for modelling of harmful substances propagation needs for assimilation purposes the observations from terrain. Possibilities to extract the data from Early Warning Network of CR are investigated. An example of assimilation of model predictions with measurements are given for the release scenarios with local rain.

(cze): Vyvíjený programový system HARP pro modelování šíření škodlivin potřebuje pro účely asimilace pozorování z terénu. Jsou zkoumány možnosti získávání těchto měřených údajů ze Sítě včasného zjištění pro ČR. Je uveden příklad asimilace modelových předpovědí s měřeními pro scénář úniku při lokálním dešti.

: EH