Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Illustration of probabilistic approach in consequence assessment of accidental radioactive releases

Pecha Petr, Hofman Radek, Kuča P.

: Dny radiační ochrany /30/, p. 207-211

: XXX. Days of Radiation Protection, (Liptovský Ján, SK, 10.11.2008-14.11.2008)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA102/07/1596, GA ČR

: admixtures propagation, uncertainty, probabilistic assessment

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/pecha-illustration of probabilistic approach in consequence assessment of accidental radioactive releases.pdf

(eng): Application of uncertaity analysis of mathematical model predictions for purposes of estimation of radiological impact of radioactive release on population is described. A new probabilistic consequence assesment metodology enables to generate more informative probabilistic answers on assessment question on radiation events. Illustration of the new approach is given for hypotetical release with local rain meteorological forecast.

(cze): Popisuje se aplikace analýzy neurčitosti předpovědí matematického modelu na odhady dopadu radiologických důsledků na populaci. Nová metodologie pravděpodobnostního odhadu následků umožňuje poskytuje kvalitnější pravděpodobnější odpovědi na otázky následků nehod. Nový přístup je prezentován na příkladu hypotetického úniku s předpovídanými dešťovými srážkami.

: AQ