Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

HARP - A Software Tool for Decision Support during Nuclear Emergenccies

Pecha Petr, Hofman Radek

: TIES 2009 - the 20th Annual Conference of International Environmetrics Society, p. 81-82

: Handling Complexity and Uncertainty in Environmental Studies, (Bologna, IT, 05.07.2009-09.07.2009)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA102/07/1596, GA ČR

: pollution propagation, uncertainty analysis, population protection

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pecha-harp-a software tool for decision support during nuclear emergenccies.pdf

(eng): Oral and poster presentation of SW system HARP for decision support during radiation accidents. Complet localization into English language. Variability treatment in the atmospheric, deposition and food chain module.

(cze): Presentace programového produktu HARP pro podporu rozhodování při radiačních nehodách - přednesení příspěvku a poster. Kompletní lokalizace produktu do angličtiny. Analýza variability cílových veličin v atmosférickém, depozičním a ingesčním modelu.

: AQ