Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Assimilation of spatio-temporal distribution of radionuclides in early phase of radiation accident

Hofman Radek, Šmídl Václav

: XXXI. Dny radiační ochrany - sborník abstraktů, p. 74-74 , Eds: Štěpán Václav

: XXXI. Dny radiační ochrany, (Kouty nad Desnou, CZ, 02.11.2009-06.11.2009)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, GA102/07/1596, GA ČR, GP102/08/P250, GA ČR

: data assimilation, radiation protection, early phase, particle filter, cloud shine, dose rate, radiation accident, decision support, nuclear power plant, parameter estimation

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/hofman-assimilation of spatio-temporal distribution of radionuclides in early phase of radiation accident.pdf

(eng): Exploitation of the data assimilation methodology in the early phase of radiation accident is studied. When radioactive pollutants are released into the atmosphere, a radioactive plume is passing over the terrain. The released radioactive material causes pathway-specific irradiation which has detrimental effects on population health. In order to ensure efficiency of introduced countermeasures, it is necessary to predict spatial and temporal distribution of the aerial pollution and material already deposited on the ground. The predictions are made by the means of a numerical dispersion model with many inputs. Output of such a model is a prediction of radiation situation given in terms of radiological quantities. Exact values of the inputs are uncertain due to the stochastic nature of the dispersion, lack of accurate information, etc. Their subjective choice can introduce significant errors into the predictions and thus decrease the positive impact of the countermeasures.

(cze): Příspěvek pojednává o využití data asimilačních metod v časné fází radiační nehody. V případě úniku radioaktivních škodlivin do ovzduší se utvoří radioaktivní vlečka postupující nad terénem. Uniklé radionuklidy představují zdravotní riziko. Pro plánování a nastolení co nejefektivnějších protiopatření je nutná znalost budoucího časoprostorového vývoje distribuce radionuklidů v prostředí. Předpovědi se tvoří pomocí numerických disperzních modelů. Tyto modely mají mnoho vstupů a jejich výstupem je předpověd radiační situace pomocí radiologických veličin. Přesné hodnoty vstupních parametrů jsou často neznámé. To je dáno náhodným charakterem turbuletních procesů v atmosféře, nedostatkem informací o nehodě a zdrojovém členu atd. Subjektivní (expertní) volba vstupních parametrů může vyústit v chybné předpovědi na jejichž základě není možno plánovat efektivní protiopatření.

: DL