Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Prototype, methodology, f. module, software

Programový systém HARP (HAzardous Radioactivity Propagation)

Pecha Petr, Hofman Radek

: ( 2009)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, GA102/07/1596, GA ČR

: decision support system, atmospheric dispersion modelling, data assimilation, radiation protection, countermeasures, early and late phase, reactor accident

(cze): Softwarový systém HARP je navržen pro rychlé vyhodnocení následků náhodného úniku radionuklidů do životního prostředí. Transport aktivity prostředím je popisován od samotného vzdušného šíření a depozice v časné fázi až po šíření potravním řetězcem do lidského organizmu ve fázi pozdní.

(eng): The HARP system is designed for fast assessment of radiological consequences of accidental releases of radionuclides into the living environment. Transport of activity is studied from initial atmospheric propagation, deposition of radionuclides on the ground and spreading through food consumption towards human body.

: DL