Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Abstract

Problémy s predikcí šíření radioaktivního znečistění při specifických meteorologických podmínkách

Hofman Radek, Kuča P., Pecha Petr

: XXXII. Dny radiační ochrany - sborník abstraktů, p. 37-37

: XXXII. Dny radiační ochrany, (Třeboň, CZ, 08.11.2010-12.11.2010)

: CEZ:AV0Z10750506

: VG20102013018, GA MV

: radioactivity release, forecasting, data assimilation, HIRLAM

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/AS/hofman-problems with the prediction of the spread of radioactive contamination in specific weather conditions.pdf

(cze): tento náš příspěvek se zabývá modelováním a asimilací šíření radioaktivních škodlivin do životního prostředí.

(eng): In this paper we were concerned with modelling and assimilation of radioactive relases into the environment.

: DG