Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Research Report

Monitorování radiace v časné fázi nehody na jaderném zařízení - analýza všech typů měření použitelných pro korekci modelových předpovědí

Pecha Petr, Kuča Petr, Češpírová Irena, Hofman Radek

: ÚTIA, v.v.i, (Praha 2011)

: Research Report 2302

: CEZ:AV0Z10750506

: VG20102013018, GA MV

: data assimilation, radiation monitoring, nuclear safety

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/AS/pecha-monitoring of radiation in the early phase of an accident at a nuclear facility - an analysis of all types of measurement applicable to the correction of model predictions.pdf

(cze): Zpráva se zaměřuje na metody monitorování radioaktivního znečistění v časné fázi nehody spojené s únikem radioaktivity do životního prostředí. Cílem prováděného rozboru je určit ty metody monitorování prováděné stávajícími radiačními sítěmi, které mohou poskytovat měření z terénu pro jejich další využití v oblasti zlepšování modelových předpovědí vývoje radiační situace. Pro tyto účely byly vyvinuty speciální statistické metody bayesovské filtrace provádějící asimilaci modelových předpovědí s měřeními z terénu.

: DL