Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (Czech conference)

Webové prostředí pro atmosférické disperzní modelování

Hofman Radek, Pecha Petr

: XXXIV. Dny radiační ochrany, p. 47-47

: XXXIV. Dny radiační ochrany, (Třeboň, CZ, 5.-9. 11. 2012)

: VG20102013018, GA MV

: radiation protection

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/AS/hofman-web-based environment for atmospheric dispersion modeling.pdf

(cze): V případě úniků radionuklidů do ovzduší se pro modelování jejich šíření používají komplexní atmosférické disperzní modely. Doménou těchto sys- tému jsou desktopové aplikace, mnohdy provozované na superpočítačích. Existují ovšem i výjimky, jako například americký systém IXP (International Exchange Program - http://ixp.llnl.gov, [3]), který umožňuje provádět simu- lace disperze vzdušného znečistění ve webovém prostředí. Jednou z hlavních výhod webového prostředí je fakt, že odpadá nutnost jakékoliv instalace software ze strany uživatele, který po přihlášení do systému pracuje s nejno- vější verzí modelu. Použití se neomezuje pouze na klasická PC, ale aplikaci je možno používat i v prohlížečích mobilních zařízení. Naším cílem je vybudovat obdobnou službu.

: DL