Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Journal Article

Využití CFD při projektování nových i modernizovaných stájí

Kic P., Zajíček Milan

: Náš Chov vol.71, 9 (2011), p. 66-68

: CEZ:AV0Z10750506

: CFD, ventilation system, broiler

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/VS/zajicek-0394118.pdf

(cze): Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití výpočetní techniky při návrhu vhodného proudění vzduchu v halách pro hospodářská zvířata. Software CFD (Computational Fluid Dynamics), umožňuje předem prověřit různé varianty řešení větracího systému. V tomto článku jsou naznačeny základní principy a využití CFD na příkladu větrání v modernizovaných stájích pro výkrm brojlerů. Předností řešení s využitím CFD je možnost posoudit různé varianty a vybrat řešení výhodné pro danou stavbu a technologii. Tímto způsobem lze zpravidla zajistit potřebné mikroklima v průběhu celého výkrmového období a snížit náklady na provoz z hlediska spotřeby energie.

(eng): The aim of this article is description of CFD computer application for designing of suitable air flow inside of buildings for domestic animals. Software CFD (Computational Fluid Dynamics) enables prediction of different variants of ventilation systems. Basic principles and applications of CFD are presented on the case of ventilation of modernised stables for broilers fattening. The advantage of CFD is possibility to compare different cases and chose the suitable one for individual construction and technology. This solution can usually results in suitable microclimate during the whole fattening period and lower consumption of energy.

: GB