Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Eficient variant of algorithm FastICA for independent component analysis attaining the Cramér-Rao lower bound

Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr

: Proceedings of IEEE/SP 13th Workshop on Statistical Signal Processing, p. 7-12

: Telecom Paris, (Paris 2005)

: IEEE/SP Workshop on Statistical Signal Processing /13./, (Bordeaux, FR, 17.07.2005-20.07.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk

: blind signal separation, linear mixture

(eng): An improved version of algorithm FastICA is proposed which is asymptotically eficient,. i.e. its accuracy attains the corresponding Cramer-Rao lower bound provided that the probability distribution of the to be separated signals belongs to class of generalized Gaussian distributions. Its computational complexity is about three times greater than that of ordinary symmetric FastICA. In simulations the proposed method is compared with JADE and with non-parametric ICA.

(cze): V práci je navržena nová varianta algoritmu FastICA, která je asymptoticky eficientní, tj. její přesnost se blíží Rao-Cramerově hranici, za předpokladu že pravděpodobnostní rozložení separovaných signálů je z třídy zobecněných Gaussovských distribucí. V simulacích je navržená metoda porovnávána se známým algoritmem JADE a s neparametrickou ICA.

: 12B

: BB