Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Internal Report

Asymptotic Performance of the FastICA Algorithm for Independent Component Analysis and its Iprovements

Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.

: ÚTIA AV ČR, (Praha 2005)

: Internal Publication 2005/3

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk

: blind signal separation

(eng): The fixed point algorithm known as FastICA is one of th emost successful algorithm for independent component analysis. This paper derives analytic closed form expressions that characterize separation quality of both one-unit and symmetric version of the algorithm in a local sense. Based on the analysis it is possible to combine advantages of the two versions. Computer simulations demonstrate validaty of the theoretical expressions in the case of arbitrary initialization and moderate data lengths.

(cze): Algoritmus FastICA je jeden z dosud nejvíce používaných algoritmů pro analýzu nezávislých komponent. V článku jsou odvozeny teoretické výrazy charakterizující schopnost separace nezávislých komponent tímto algoritmem v závislosti na použité variantě algoritmu (algoritmus separující jednu komponentu a symetrický algoritmus), na použité volitelné nelineární funkci a na pravděpodobnostním rozložení odhadovaných komponent. Analýza umožnuje optimálně kombinovat obě varianty algoritmu a je ověřena na simulacích.

: 12B

: BB