Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Internal Report

Efficient Variant of Algorithm FastICA for Independent Component Analysis Attaining the Cramér-Rao Lower Bound

Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr

: ÚTIA AV ČR, (Praha 2005)

: Internal Publication 2005/9

: CEZ:AV0Z10750506

: 2005, GA MŠk

: blind signal separation, linear mixture

(eng): We propose an improved version of algorithm FastICA which is asymptotically efficient, i.e., its accuracy attains the Cramér-Rao lower bound provided that the probability distribution of the signal components belongs to the class of generalized Gaussian distribution. Its computational complexity is only slightly (about three times) higher than that of ordinary symmetric FastICA. Simulation section shows superior performance of the algorithm compared with JADE, and of non-parametric ICA.

(cze): V práci je navržena nová varianta algoritmu FastICA, která je asymptoticky eficientní, tj. její přesnost se blíží Rao-Cramerově hranici, za předpokladu že pravděpodobnostní rozložení separovaných signálů je z třídy zobecněných Gaussovských distribucí. V simulacích je navržená metoda porovnávána se známým algoritmem JADE a s neparametrickou ICA.

: 12B

: BB