Ústav teorie informace a automatizace

Udělení titulu "doktor věd" - DSc.

diplom
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. převzal diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedy AV ČR během slavnostního ceremoniálu ve dvoraně Knihovny AV ČR 14.10. 2015.
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 20.10.2015
Ustav teorie informace a automatizace