Ústav teorie informace a automatizace

Úspěšná obhajoba disertační práce

Milan Anderle z oddělení Teorie řízení úspěšně obhájil svoji disertační práci na téma "Modelling and control of walking robots". Gratulujeme!
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 02.03.2016
Ustav teorie informace a automatizace