Ústav teorie informace a automatizace

Odborová organizace ÚTIA

Odbory UTIA

Základní organizace OSPVV č. 38-0010-3108

Výbor

Stanovy

Fotografie ze setkání bývalých pracovníků ÚTIA
(archiv Antonína Culka)

Odpovědnost za obsah: general
Poslední změny: 14.12.2016
Ustav teorie informace a automatizace