Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Odborová organizace ÚTIA

Odbory UTIA

Základní organizace OSPVV č. 38-0010-3108

Výbor

Stanovy

Fotografie ze setkání bývalých pracovníků ÚTIA
(archiv Antonína Culka)

soukup: 04.05.2018 - 10:40