Přejít k hlavnímu obsahu
top

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

-
Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a
energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou
Fakulta sociálních věd UK