Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Kamil Dolinský

Pozice: doktorand
Oddělení: Teorie řízení (TŘ)
Odborné zájmy: nelineární identifikace, robotika, adaptivní řízení
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2042
Místnost: 382
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Obor doktorandského studia: Řídicí technika a robotika
Typ studia: prezenční
Doba studia: 01.09.2010-
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 06.10.2015
Ustav teorie informace a automatizace