Ústav teorie informace a automatizace

RNDr. Cyril Höschl

Cyril Hὅschl
Pozice: Doktorand
Odborné zájmy: Digitální zpracování obrazu
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2451
Místnost: 46
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Typ studia: prezenční
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2010-

Podrobnosti:

Cyril Höschl received the M.Sc. degree in computer science from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 2010. He is currently pursuing the Ph.D. degree with the Institute of Information Theory and Automation, Prague, Czech Republic, under the supervision of J. Flusser. His research interests include invariants, moments, shape decomposition methods, mobile programming, and visualization of social interactions (sociomapping).

Curriculum Vitae

Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 20.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace