Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Cyril Höschl

Cyril Hὅschl
Pozice: Doktorand
Odborné zájmy: Digitální zpracování obrazu
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2451
Místnost: 46
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Typ studia: prezenční
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2010-
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 25.02.2011
Ustav teorie informace a automatizace