Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Jitka Kostková

Pozice: Doktorand
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2864
Místnost: 23
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Typ studia: prezenční
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2015-
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 23.03.2017
Ustav teorie informace a automatizace