Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Jitka Kostková

Jitka Kostková
Pozice: Doktorand
Odborné zájmy: Momentové invarianty skalárních obrázků a vektorových polí
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2864
Místnost: 23
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Obor doktorandského studia: Matematické inženýrství
Typ studia: prezenční
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Doba studia: 01.10.2015-
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 06.02.2018
Ustav teorie informace a automatizace