Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Štěpán Papáček, Ph.D.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052392
Odborné zájmy: 
Matematické modelování a řízení biologických procesů, např. fotosyntéza v makrokulturách / mikrořasách, integrované multitrofické akvakulturní systémy (IMTA), extrakce metabolismu drog in vitro. Metody a techniky ve výše uvedeném rozsahu se vztahují k metodám a technikám používaným při řešení inverzních problémů a modelování experimentů.
Publikace ÚTIA: 
28.01.2021 - 14:37