Ústav teorie informace a automatizace

RNDr. Aleš Zita

Zita
Pozice: Doktorand
Odborné zájmy: zpracování obrazové informace v medicíně; digitální zpracován obrazu a forenzní analýza; videokymografie; segmentace
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2853
Místnost: 33
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Název disertační práce: Digitální zpracování obrazu
Obor doktorandského studia: Počítačová grafika a zpracování obrazu
Typ studia: interní
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2013-
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 30.04.2015
Ustav teorie informace a automatizace