Ústav teorie informace a automatizace

RNDr. Aleš Zita

Zita
Pozice: Doktorand
Odborné zájmy: zpracování obrazové informace v medicíně; digitální zpracován obrazu a forenzní analýza; videokymografie; segmentace
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2853
Místnost: 33
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Název disertační práce: Digitální zpracování obrazu
Obor doktorandského studia: Počítačová grafika a zpracování obrazu
Typ studia: interní
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 01.10.2013-

Podrobnosti:

Aleš Zita received Masters degree in Computer Science at The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in May 2013 and was awarded RNDr. title by The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in November 2014. Since March 2013 he is affiliated with Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, currently as a PhD Student.

Curriculum Vitae

Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 19.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace