Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

SMECY - Smart Multicore Embedded SYstems

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
7H10001
Zahájení: 
01.01.2010
Ukončení: 
31.12.2012
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Projekt SMECY je podporován společným podnikem ARTEMIS (číslo projektu 100230) a MŠMT ČR (číslo projektu 7H10001). Projekt je zaměřen na víceprocesorové systémy a masivní zpracování dat s ohledem na výkon, spotřebu a výrobní náklady.
Publikace ÚTIA: 
seznam
21.05.2013 - 13:59