Ústav teorie informace a automatizace

Moments and Moment Invariants in Image Analysis

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAP103/11/1552
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2011 - 2013
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Abstrakt jen v anglické verzi
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 18.04.2014
Ustav teorie informace a automatizace