Ústav teorie informace a automatizace

Mathematical Methods for Resolution Enhancement of Digital Images

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): ASCR and CSIC (Spain) bilateral
Trvání: 2007 - 2008
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Abstrakt projektu je k dispozici pouze v angličtině.
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 18.04.2014
Ustav teorie informace a automatizace