Ústav teorie informace a automatizace

Aggregation of knowledge and expectations in the models of mathematical economics

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GAP402/11/0378
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2011 - 2013
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Dosud byly modely vágních zdrojů informace, pracující s fuzzy množinami blízkou analogii klasického pravděpodobnostního modelu a byly málo zaměřeny na ekonomické prostředí. Proto se navržený projekt zabývá alternativními přístupy k informačně-teoretickým charakteristikám vágních znalostí a lingvistických zdrojů informací,opřenými o teorii fuzzy množin, teorii triangulárních norem a zejména teorii agregačních operátorů.

Tým řešitelů:
  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Odpovědnost za obsah: VU
Poslední změny: 10.01.2013
Ustav teorie informace a automatizace