Ústav teorie informace a automatizace

Methods for multimodal image processing based on mathematical models of optical properties of paint materials for artwork analysis

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAP103/12/2211
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2012 - 2014
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Projekt se zaměřuje na mezioborové využití metod zpracování obrazu při analýze a restaurování uměleckých děl. Cílem je vyvinout metody zpracování obrazu pro multimodální data pořizovaná během analýz historických uměleckých děl s využitím znalostí multispektrálních charakteristik materiálů (barviva, pigmenty), používaných pro uměleckou tvorbu. Součástí projektu je experimentální studium těchto charakteristik a následně tvorba matematických modelů optických vlastností barviv v různých vlnových spektrech (průhlednost, odrazivost, absorbance). Takto vytvořené modely budou využity jako a priorní informace pro nově navržené metody zpracování obrazové informace zohledňující získané poznatky a orientovaně na aplikaci v oblasti analýzy umění pro registraci a vylepšení kvality obrazu, pro fúzi multimodální informace a detekci a vizualizaci změn a pro segmentační metody. Experimentálně získané charakteristiky společně s navrženými modely budou zveřejněny prostřednictvím Internetu. Vyvinuté metody budou implementovány formou knihovny pro developery a toolboxu pro restaurátory.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: VU ZOI
Poslední změny: 04.08.2014
Ustav teorie informace a automatizace