Ústav teorie informace a automatizace

PANACHE - Pilot line for Advanced Nonvolatile memory technologies for Automotive microControllers, High security applications and general Electronics

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): 7H14006
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2014 - 2017
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:

Další informace:

Grant ageement number: 621217
Call: ENIAC-2013-2
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 21.07.2017
Ustav teorie informace a automatizace