Ústav teorie informace a automatizace

Methods and Algorithms for Vector and Tensor Field Image Analysis

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA18-07247S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2018 - 2020
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Projekt spadá do oblasti počítačového zpracování a rozpoznávání obrazu. Zaměřuje se na specifický typ dat – vícerozměrná vektorová a tensorová pole. Pomocí vektorových polí se dá popsat rychlost pohybu částic, optický tok, gradienty, deformační, vodivostní a difusní tensory a další podobné veličiny. Hodnota každého pixelu je vektor (tensor), jehož kompotenty nelze zpracovávat nezávisle. Vektorová pole se při různých operacích chovají odlišně než tradiční skalární obrazy. Tradiční metody, známé z analýzy obrazu, většinou nelze jednoduše adaptovat pro vektorová pole. Cílem projektu je vývoj metod a algoritmů pro detekci, rozpoznávání a tracking významných struktur, jako jsou víry, sedlové body, zřídla a další specifické struktury. Detekce musí být nezávislá na konkrétní pozici, velikosti a tvaru (deformaci) struktury. Výsledky projektu najdou uplatnění v hydrodynamice, strojírenství, počítačovém vidění, medicíně a meteorologii.
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 23.12.2017
Ustav teorie informace a automatizace