Přejít k hlavnímu obsahu
top

Řízení nelineárních rozsáhlých a multiagentních systémů

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA19-07635S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Projekt se zabývá návrhem nových algoritmů pro řízení složitých a rozsáhlých systémů za přítomnosti nelinearit, kvantizace a časového zpoždění, se zvláštním přihlédnutím k problematice řízení pomocí komunikačních sítí. Speciální pozornost je věnována systémům složeným z identických subsystémů. Pro dosažení výsledků se používají jak metody konvexní optimalizace, zejména lineární maticové nerovnosti, pozitivní polynomy, tak i metody nelineárních systémů, jako je exaktní linearizace. Výsledky budou prezentovány jako exaktně dokázaná matematická tvrzení, algoritmy budou ověřeny pomocí vhodných příkladů, vyvinutý software pro jejich implementaci bude zdokumentován.
Napsal uživatel souckova dne