Přejít k hlavnímu obsahu
top

Digital image fusion in case of nonlinear imaging models

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA102/04/0155
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Předložený návrh projektu se zabývá fúzí digitálních obrazů získaných reálnými neideálními senzory. Obrazy bývají v takových případech silně degradovány, přičemž matematický model těchto degradací je poměrně složitý. Zahrnuje geometrické deformace nezachovávající tvar (afinní, projektivní, elastické) a "rozmazání" obrazu konvolucí s neznámými polohově závislými filtry. Fúzí zde rozumíme integraci užitečné informace z několika různě poškozených snímků téže scény (kanálů) do jednoho výsledného obrazu, jehož kvalita (a tím i hodnota pro následnou analýzu) je na vyšší úrovni než je kvalita vstupů. V našem pojetí je fúze prováděna ve dvou krocích: geometrická registrace vstupních obrazů a vícekanálová slepá dekonvoluce. Protože současné registrační metody nejsou schopny zpracovat snímky poškozené zároveň rozmazáním a geometrickými deformacemi nezachovávajícími tvar, v první části projektu bude naším úkolem nalézt metody automatické registrace obrazů, které těmto podmínkám vyhoví.
Napsal uživatel admin dne