Ústav teorie informace a automatizace

Mathematical methods for resolution enhancement of digital images and their applications in astronomy

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA102/08/1593
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2008 - 2010
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Předložený projekt se zabývá metodami na zvýšení rozlišení (superresolution, SR) digitálních snímků a videa.Cílem je zvýšit prostorové rozlišení snímků až za hranici danou fyzikálními možnostmi senzorů. Základní myšlenkou SR je vhodně kombinovat sekvenci snímků s nízkým rozlišením do jednoho snímku s vysokým rozlišením. Současné velmi zjednodušené modely procesu zobrazování neumožňují reálné použití v praxi. Navrhujeme matematický model, který se sestává z konstantního rozmazání senzorem, neznámýchproměnných rozmazání, podvzorkování (obecně s neceločíselným faktorem) a geometrických deformací.Ukážeme, že problém SR je ekvivalentní minimalizaci jistého funkcionálu s vhodnou regularizací. Zaměřímese postupně na SR šedotónových snímků, barevných snímků, videa a snímků 3D scény. Teoretické výsledky budou použity ke zvýšení vizuální kvality pozemských i družicových astronomických snímků a také v řadě oblastí mimo astronomii.
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 18.04.2014
Ustav teorie informace a automatizace