Přejít k hlavnímu obsahu
top

Recognition of radiometrically degraded digital images by the method of invariants

Zahájení
Ukončení
Identifikační číslo
GA102/96/1694
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Automatické rozpoznávání objektů na digitálních obrazech reálné scény je jednou z nejdůležitějších a nejčastěji diskutovaných úloh počítačového vidění. Komplikovanost problému je způsobena tím, že sejmutý obraz byl téměř vždy pořízen neideálním zobrazovacím systémem na neideálních podmínek a proto reprezentuje danou scénu neúplně nebo nedokonale. Degradace, které obraz znehodnocují a ztěžují rozpoznávání, jsou dvojího typu - radiometrické a geometrické. Tématem projektu je hledání invariantů vůči radiometrickým degradacím obrazu, které lze popsat konvolucí originálního obrazu f(x,y) s obecně neznámou centrosymetrickou impulsní odezvou degradujícího systému h(x,y).
Napsal uživatel flusser dne