Ústav teorie informace a automatizace

Dynamic clustering for control of complex processes

Vedoucí projektu: Ing. Petr Nedoma, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): IBS1075351
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2003 - 2005
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 28.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace