Ústav teorie informace a automatizace

Methods of predictive control: algorithms and implementation

Vedoucí projektu: Ing. Josef Böhm, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA102/05/0271
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2005 - 2007
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace