Ústav teorie informace a automatizace

Model-based control of mechatronic systems for robotics

Vedoucí projektu: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GP102/06/P275
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2006 - 2008
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace