Ústav teorie informace a automatizace

Redundant parallel robots and their control

Vedoucí projektu: Ing. Josef Böhm, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA101/99/0729
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 1999 - 2001
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 28.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace