Přejít k hlavnímu obsahu
top

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Pozice
vědecký pracovník
Mail
Místnost
Fax
266052232
Telefon
266052844
Odborné zájmy
trhy s limitními objednávkami, řízení rizika, modely rozhodování
Publikace ÚTIA
Napsal uživatel admin dne
-
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i…
-
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální. Jako nástroj zkoumání bude sloužit model trhu, jehož…
-
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Abstrakt
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami…
-
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační…
-
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot
klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného,…
Mgr. Petr Gapko Ph.D.
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.