Přejít k hlavnímu obsahu
top

Experimentálně podložené multiškálové modelování slitin s tvarovou pamětí

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA14-15264S
Zaměření projektu.
teoretický
Oblast výzkumu
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Předložený projekt je zaměřen na vývoj nových matematických modelů konstitutivního chování slitin s tvarovou pamětí. Tyto modely budou založeny na výsledcích experimentálních pozorování a budou zohledňovat vzájemnou provázanost jednotlivých mikrostrukturních procesů v těchto materiálech. Nejen, že vývoj těchto modelů poslouží k lepšímu pochopení termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí, ale modely budou rovnež implementovány do numerického softwaru, který jejich výstupy zpřístupní inženýrským aplikacím, a ověřeny na simulacích biomechanických aplikací slitin s tvarovou pamětí.
Napsal uživatel kratochvil dne